Egyéni vállalkozók: jövedelemadó változások!

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó, 2010. január 1-jétől bevezetendő személyi jövedelemadó-változásokat egyrészt a nyáron elfogadott és a 2009. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett adómódosítás, másrészt a nemrégiben elfogadott, az egyéni vállalkozókkal és az egyéni céggel kapcsolatos salátajogszabály, a 2009. CXV. törvény tartalmazza. Az Adó szaklap 2009/14. számában Szatmári László ismerteti a változásokat.

Vállalkozói kivét kiegészítés bevezetése
Az Szja-törvény hatályos szabályozása alapján a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önállótevékenységből származó jövedelemnek minősül a személyes munkavégzés címén költségként elszámolt vállalkozói kivét. A 2009. évi LXXVII. törvény (Krtv.) 2010. január 1-jével bevezeti a kivétkiegészítést, amely az Szja-törvény alkalmazásában ugyancsak önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.
Amennyiben a vállalkozói kivét nulla, vagy éves összege nem éri el az adóévben a tevékenységre jellemző kereset éves összegét (az Szja-törvény értelmező rendelkezése alapján a \"tevékenységre jellemző kereset\" a magánszemély főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás [Krtv. 2. §-ának (4) bekezdése]), önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül a kivétkiegészítés, amely a vállalkozói kivéttel együtt, illetve ennek hiányában eléri a tevékenységre jellemző keresetet (Krtv. 7.§-a). A tevékenységre jellemző kereset tárgyában a pénzügyminiszter várhatóan irányelvet fog kibocsátani.
A 2009. évi CXV. törvény pontosítja a Krtv. által a kivétkiegészítés összegének meghatározására vonatkozó számítási metódust. A Krtv. alapján a kivétkiegészítés számításának kiindulópontja még a fejlesztési tartalékkal csökkentett vállalkozói osztalékalap. A A 2009. évi CXV. törvény – szövegcserével módosítva a Krtv. vonatkozó rendelkezését – már vállalkozói osztalékalapból megállapított jövedelmet említ. Vállalkozói osztalékalapból megállapított jövedelemnek minősül a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget, valamint a 49/B.§ (6) bekezdése szerinti levonásokat, a 49/B.§ (7) bekezdése szerint az adóévben elszámolt, a korábbi években elhatárolt veszteséget meghaladó része, csökkentve a 49/B.§ (8) bekezdésének rendelkezése alapján a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalappal, a 49/B.§ (18) bekezdésének a)–b)pontja szerint megállapított adóval, valamint a 49/C.§ (6) bekezdésének d)pontja szerinti összeggel.
A 2009. évi CXV. törvény tartalmazza azt a pontosító rendelkezést is, mely szerint ha az egyéni vállalkozó az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti kötelezettséget teljesít, nem kell a kivétkiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmaznia. Az egyéni vállalkozó a kivétkiegészítést – a jövedelemszerzés időpontjának az adóév utolsó napját tekintve – az adóbevallásában állapítja meg, és annak adóalapja után az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti meg (Krtv. 7.§-a).
A vállalkozói osztalékalap utáni adó megállapításakor a kivétkiegészítés összegével a vállalkozói osztalékalapot csökkenteni kell, így a 25 százalékos adó a vállalkozói osztalékalapnak a kivétkiegészítést meghaladó részét terheli (Krtv. 19.§ és Krtv. 169.§ 13. pont). A kivétkiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó az összevont adóalap adóját csökkenti (Krtv. 17.§). A kivétkiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadót úgy kell meghatározni, hogy a kivétkiegészítés összegét meg kell szorozni az Szja-törvény 49/B.§ (9)–(10) bekezdése szerint az adóévre megállapított vállalkozói személyi jövedelemadónak az adóalaphoz viszonyított – két tizedesre kerekített – hányadosával.

Megszűnő adóalap-kedvezmények
A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazóegyéni vállalkozó–a vállalkozói költségként történő elszámoláson túl–az adóalapból levonhatja az általa megfizetett helyi iparűzési adót, feltéve, hogy az egyéni vállalkozónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása [Szja-tv. 49/B.§ (6) bekezdés e)pont]. 2010-től megszűnik a helyi iparűzési adó kedvezménye (Krtv. 186.§ 12. pontja).
Ugyancsak levonható a vállalkozói bevételből a szabadalom, a használati és formatervezési mintaoltalom magyarországi megszerzése és fenntartása érdekében felmerült kiadásból az adóévben elszámolt összeg (ez is gyakorlatilag kétszeres költségelszámolást jelent). Ezen lehetőséggel az adóév utolsó napján 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozók élhetnek. A kedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy a megszerzés és fenntartás költsége nem minősülhet az – egyébként külön kedvezményre jogosító – alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés költségének [Szja-tv. 49/B.§ (6) bekezdés h)pont]. 2010-től a szabadalom és mintaoltalom kedvezménye is megszűnik (Krtv. 186.§ 12. pont).
Az Szja-törvény egyéb, beruházással, foglalkoztatással, kutatás-fejlesztéssel (K+F) összefüggő kedvezményei megmaradnak. 2010-től az Szja-törvény a K+F tevékenység kedvezményénél–összhangban a társasági adórólés az osztalékadóról szólótörvény változásával – egyértelművé teszi, hogy az egyéni vállalkozó által saját tevékenységi körében végzett kutatás folytatása érdekében felmerült költséggel csökkenthető a vállalkozói adóalap [Szja-tv. 49/B.§ (6) bekezdés c)pont].

A vállalkozói személyi jövedelemadó általános kulcsának változása
2010-től a vállalkozói személyi jövedelemadó általános kulcsa 16 százalékról 19 százalékra emelkedik, ezzel egyidejűleg a magánszemélyeket (beleértve mind az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató, mind az egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyeket is) külön törvény alapján terhelő 4 százalékos mértékű különadó megszűnik (Krtv. 189.§-a).
Az egyéni vállalkozók kedvezményes 10 százalékos adókulcsa változatlanul megmarad.

Átalányadózó egyéni vállalkozók
Az átalányadózó egyéni vállalkozó a jövedelmét (vélelmezett jövedelem) a vállalkozói bevételeiből az elismert költséghányad levonásával állapítja meg. E vélelmezett jövedelem nem része a magánszemély összevont adóalapjának. A vélelmezett jövedelem után az Szja-törvény 30.§-a szerinti adótábla alkalmazásával kell megállapítani az átalányadó összegét. Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó külföldi telephellyel (külföldi telephelynek betudható bevétellel) is rendelkezik, a fizetendő átalányadó összegének meghatározása – melyet a hatályos Szja-törvény 55.§-a (1) bekezdésének a)–c)pontja tartalmaz – attól függően különbözik, hogy a külföldi telephely államával van-e Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye.
2010. január 1-jétől az átalányadózó egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói bevételéből átalányban megállapított jövedelem – „felbruttósítva” – része az összevont adóalapnak (Krtv. 11.§), ezzel egyidejűleg az Szja-törvény 55. §-a hatályon kívül kerül (Krtv. 186.§-ának 13. pontja). Az új szabályozással összefüggésben rendelkezni szükséges arról is, hogy a külföldön telephellyel rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozónak milyen módon kell eljárnia a külföldön megfizetett adó beszámításakor, ha olyan államban fizetett személyi jövedelemadót, amely állammal a Magyar Köztársaságnak nincs hatályos egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről (Krtv. 14.§-a, továbbá a Törvényjavaslat 131.§-ának 1. pontja és 7.§-a).
Szatmári László cikke a továbbiakban részletesen fogalakozik az ősszel kihirdetett módosításokkal is.

Hasznos cikkek

18 %-os áfa kulcs alá tartoznak2009. júliusi változások ÁFA KULCSOK2010 évi áfa változások2010.08.23-tól illetékmentes a gazdaságátadás2011 05.31-ig Társasági adóbevallás2011 Adóelőleg nyilatkozat2011 Adóelőleg, Családi adókedv., Adójóváírás2011 Adományozás2011 AKTUÁLIS! Cafeteria kártyán!2011 Apeh folyószámlák (nem az összes)2011 Családi adókedvezmény2011 Családi kedv.-elvált szülők pórul járhatnak2011 Magánnyugdíjp. tagság - hová kell fizetni?2011 még kedvezőbb cafeteriás feltételek2011 MNYP - hogyan juthatunk a hozamhoz? 2011 Reálhozam kifiz.részletei magánny.pt. 2011 Vevő adószámát rá kell írni a számlára?2011-es Adóellenőr igazolvány2011-Kinek nem jár családi kedv.? 2011.02.15-ig Egyszerűsített bevallás 2012 Adóváltozások 20122012 Cafeteria változások2012 EVA 2012 Szakképzési hozzáj. és képzés fejl. tám.400%-al akarják emelni a játékadót!5 %-os áfa kulcs alá tartoznak:Adójóváírás...2010-től új szabályok és bírságAdótartozás részletfizetési lehetőségek 2011Adózás alá nem vont keresetÁfa (közösségen kivülről rendelt szoftver áfája)Áfa bevallás gyakoriságaÁfa külföldreÁFA mentesség eseteiÁfa szempontjából nem Eu. területÁfa szempontjából teljesítés hely AKTUÁLISAlkalmi munkavállaló bejelentése 2011Alkami munkaválló - fizetés nélküli szabadságAnyasági támogatásokApeh inkasszóAPEH Számlaszámok 2012APEH ÜSZIK (Pest Megye és Bp.)ÁtvezetésAz szja visszaigénylés szabályai BKV BÉRLET ELSZÁMOLÁSA 2011BT. KFT. tagja - járulékfizetése -Casual, informal, black tie...mit vegyek fel?Családi pótlék 2011Családias könyvelőirodaEgyéni vállakozás indításaEgyéni vállakozóknakEgyéni vállalkozóEgyéni vállalkozó akinek munkaviszonya is vanEgyéni vállalkozó szüneteltetéseEgyéni vállalkozó táppénzeEgyéni vállalkozók: jövedelemadó változások!Egyszerűsített adóbevallás az Apeh segítségévelEgyszerűsített foglalkoztatásÉrvényes pénztárgépek (NAV honlapról)esszéEVA : 2010.12.20-án lejár a bejel. határidő!!!EVA Egyszerűsített Vállalkozói AdóFizetési könnyítési kérelemForditott adózásFuvaros és a külföldi tankolásGaranciával és biztosítássalGazdasági társaságoknakHázi pénztár havi egyenlegének maximumaIdén kevesebb az "egyszerűsített bevalló"Ingatlanok áfaszabályaiInnovációs járulékIparűzési adó bevallásIskolakezdési támogatás, már 25%-os SZJA-valJárulékfizetés 2011-tőlJátékadóJóváírja a különadó-előleget az APEHKafetéria 2010 júniusKezdő cég, cégalapítási teendőkKezdő egyéni vállalkozóKft. alapítás és más fontos tudnivalókKörnyezetvédelmi termékdijMagánnyugdíjpénztárak - vége???-MagánszemélyekMagánszemélyek adóbevallásaMagánszemélyeknekMegszűnés (gazdasági társaság)Megszűnt az öröklési és ajándékozási illetékMelyik bevallás mire valóMérleg-Eredm.-Társasági adó bevallásMi hozható be az unióba vámmentesen 2011-ben Mikor kell és mikor nem bevallást benyújtaniMikor nem kell járulékot fizetni? Minimálbér alatt bekeményít a NAVMobil és non-stopMunkaszüneti napok - 2011Munkavállaló bejelentéseMunkaviszony megszüntetéseNyugdíj : miként örökölhető a befizetett összegOkmányiroda nyitvatartása 2010.05.02-tőlŐstermelő adózásának szabályai 2011Regionális AdófőigazgatóságokRehabilitációs hozzájárulási kötelezettségRendezett munkaügyi kapcsolatokRövidítésekRugalmas és kreatívStart kártyaSzámla (Mit kell tartalmaznia)Személyi jövdelemadó 2009Szerencsejáték negyedéves bevallásSZJA BEVALLÁS SZJA BEVALLÁS 2011SZJA BEVALLÁS 2011 ÉV VÉGÉN SZJA BEVALLÁS PÉNTEKI HATÁRIDŐ!!!SZJA bevallás: típushibák elkerüléseSZJA kedvezmények 2010Szolgáltatói és gyűjtőszámlák teljesítési dátumaTársasági Adó 2009-2010Társasági adókulcs 10%-19%Társasági adóváltozások 2011TeljeskörűTESZOR 08további partnereink:Válassza az Abszolutbalanszot Változhat a jövedéki adó 2012.01.01-től