2012 Adóváltozások 2012

Rövid összefoglalás a 2012-es változásokról:

 

  • 30-ról, 37%-ra emelkedik az EVA kulcsa, valamint 25-ről 30 millióra nő az értékhatára az adónem választhatóságnak.
  • Az ÁFA általános kulcsa 25-ről 27%-ra emelkedik. 
  • Azt a céget, aki nem teljesíti a 300 ezer Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzését, azt 2 évre kizárhatják a közbeszerzésekből és nem kaphat állami támogatást.
  • Az SZJA törvény új szabálya, hogy akik jövőre 2 millió 424 ezer forintnál többet keresnek, az adóalapjukat 27 %-al kötelesek megemelni, a törvény ezt adóalap kiegészítésnek hívja. 
  • A reprezentáció és üzleti ajándék teljes összege adókötelessé vált, az összes adóteher 51% lesz. 
  • Lényegesen csökken a regisztrációs adó, ugyanakkor az illetéktörvény módosítása megemeli a személygépkocsik átírási illetékét. 
  • Új adónem a baleseti adó, amelyet a biztosítók fizetnek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) díja után, a kulcsa 30%. A mostani 2012-es kgfb kampányban már jelezték a biztosítók az ügyfelek felé, hogy a közölt díjak várhatóan 30%-al emelkednek az adó miatt. 


Kifejtve és részletezve a 2012-re vonatkozó adóváltozások:

Parlament elfogadta a 2012-es évre vonatkozó adóváltozásokat és a költségvetést. A kormány több területet érintő adóintézkedéseinek legfőbb célja a jelenlegi gazdasági helyzetben a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek alapvető megteremtése. Kulcsfontosságú az ország gazdasági versenyképességének helyreállítása és a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése. A széles körű módosítások egyaránt terhet rónak majd a gazdasági élet szereplőire és a lakosságra. Ezt célozzák a 2012-es adótörvény módosításai – összegezték a PwC vezetői a tanácsadó cég mai Naprakészen Adóváltozások 2012 című adókonferenciáján.


 Az adózás rendjét érintő változások:

Kiemelkedő döntés az adózás rendjéről szóló törvény módosítása, mely egyrészt az adóeljárás egyszerűsítése és az adminisztrációs terhek csökkentése irányába ható újabb lépés, másrészt a módosítás tovább bővíti az adóhatóság eszköztárát az adóelkerülés és a feketegazdaság elleni küzdelemben.

„Az adómorál erősítésére tett lépések közül az adóregisztrációs eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet intézményének bevezetése a legjelentősebb lépés. Ennek kapcsán az adóregisztrációs eljárásnál el nem marasztalt adózók közül kockázatosnak ítéltek szoros adóhatósági felügyeletére kerül sor, hogy adókötelezettségeiket maradéktalanul teljesítsék. A jelenlegi változtatás bővíti az adóügyekben történő elektronikus ügyintézés lehetőségét. Csökkennek az adózók terhei is a túlfizetés visszaigénylésével kapcsolatosan.”  - összegezte a lényeges változásokat Dr. Réczei Géza, a PwC igazgatója.

Változások az szja területén:

A gazdaság stabilizálását célzó módosítások más és más módon érintik a munkavállalókat. A személyi jövedelmek adóztatása területén emiatt jelentősek a változások, például megszűnik az adójóváírás intézménye és megváltozik az adóalap-kiegészítés figyelembevételének rendszere.

„A munkavállalókat érintő lépés, hogy 2012-ben részleges kivezetésre kerül a szuperbruttósítás, ugyanis nem kell alkalmazni az adóalap-kiegészítést az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó részére. Az adókötelezettség alá eső, az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után az adóalap-kiegészítés mértéke továbbra is 27 százalék.” - összegezte Mochlár Orsolya, a PwC vezető menedzsere.

A munkáltatókat érintő változás, hogy átalakul a kifizetőt terhelő közteher mellett adható juttatások rendszere. Bővülnek a korábbi adminisztrációs feladatok, mivel a béren kívüli juttatások egyedi értékére alkalmazott értékhatárok mellett jövő évtől azok együttes összegére (legfeljebb évi 500.000 forint) is figyelni kell majd. Továbbá a juttatások szokásos piaci értékének 1,19-szerese után fizetendő 16 százalék személyi jövedelemadó mellett a kifizetőt további 10 százalék egészségügyi hozzájárulás is terheli. A béren kívüli juttatásokat érintő változások mellett fontos megemlíteni, hogy 2012-től ismét lehetővé válik, hogy egyes meghatározott juttatás formájában a munkavállalók egységesen vagy belső szabályzat alapján részesüljenek juttatásban. A kifizetőt a béren kívüli juttatások után mintegy 31 százalékos, az egyes meghatározott juttatások után mintegy 51 százalékos költség terheli, amely még mindig lényegesen alacsonyabb, mint a bérjövedelmet terhelő mintegy 96 százalékos munkáltatói teher.

Jelentős a változás az étkezési utalvány, illetve a Széchenyi Pihenő Kártya tekintetében is. Ezentúl a munkavállaló választása alapján az étkezési szolgáltatás vagy a korábbi étkezési utalvány (Erzsébet-utalvány formájában legfeljebb havi 5000 forint) és/vagy az új juttatásként megjelenő munkahelyi étkezési szolgáltatás (legfeljebb havi 12.500 forint) formájában vehető majd igénybe. 2012. január 1-jétől a korábbi étkezési utalvány Erzsébet-utalvány formájában lesz elérhető, amely a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott utalvány. Fontos azonban megemlíteni, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyán keresztül is lehetőség lesz étkezési szolgáltatás igénybevételére. A Széchenyi Pihenő Kártya további előnye, hogy a kártyán keresztül az étkezési szolgáltatás (évi 150.000 forint) mellett szálláshely szolgáltatás (évi 225.000 forint) és szabadidő-eltöltési és rekreációs szolgáltatások (évi 75.000 forint) is igénybe vehetők majd, az egyes szolgáltatásokra meghatározott értékhatárok nagyon ígéretesek” - tette hozzá Mochlár Orsolya.

Áfa változásai:

A kormány nem titkolt célja az áfa-törvény módosításával az államadósság csökkentése és a hiánycél megtartása. A bevételek növelése érdekében 2 százalékponttal emelkedik az általános forgalmi adókulcs, ez a lépés pedig a fogyasztók terheinek emelkedését eredményezi.

„Az általános forgalmi adó 2 százalékpontos növeléséven egyidejűleg változások történtek többek közt a láncügyletek, az adóraktározás, a bérelt, lízingelt gépjárművek levonási joga illetve az elektronikus számlázás szabályozásában is. 2012-től az áfabevallás és az összesítő nyilatkozatok közötti ellenőrzési összhang megteremtése érdekében a törvény előírja, hogy ezen adóalanyi kör akkor is köteles áfabevallást benyújtani, ha egyébként összesítő nyilatkozat benyújtására is köteles.” - foglalta össze Dr. Elkán László, a PwC igazgatója.

Többirányú társasági adózást érintő változások:

Az adóalap védelmét célozza a társasági adózást érintő változások egy része. Az egyes részletek nemzetközi tapasztalatok felhasználásán alapszanak. Az intézkedések egy további része pedig az adókörnyezet versenyképességének javítására törekszik, a harmadik csoportba pedig a pontosításokat sorolhatjuk.

„A Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben a módosítások egy része a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva az adóalap védelmében hozott intézkedéseket tartalmaz. Ilyenek például: az elhatárolt veszteség felhasználásának korlátozása, az alultőkésítési szabály kiterjesztése a kamatmentes cégcsoporton belüli kölcsönökre, valamint az off-shore kifizetésekkel kapcsolatos adminisztrációs rendelkezések változtatása. A törvénymódosítások második csoportja az adótervezési konstrukciók hatékonyságának növelését célozza, például a bejelentett illetve a jogdíjbevételre jogosító immateriális javak értékesítéséhez kapcsolódó adóalap csökkentés. Az előzőek mellett új fogalmak bevezetésére, illetve egyes fogalmak pontosítására is sor került, úgymint az adomány, a termőföldből átminősített ingatlan, a saját tevékenység körében végzett K+F, és a bejelentett részesedés fogalma.” – tájékoztatott Dr. Kelemen János, a PwC cégtársa.

„Jó hír továbbá, hogy a társasági adó alanyai továbbra is társasági adóalap- és adókedvezményre egyaránt jogosító támogatást nyújthatnak a látvány-csapatsportágakban részt vevő egyes szervezetek részére. A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás a támogatók számára – jövőbeni adóalapjuk és a számukra jelenleg elérhető adókedvezmények függvényében – 10% vagy magasabb, akár 19%-os hozamot is biztosíthat.” - tette hozzá Deák László, a PwC igazgatója.

Változó regisztrációs adó, népegészségügyi termékadó, környezetvédelmi termékdíj és jövedéki adó szabályozás:

„Kedvező változás, hogy jelentősen csökken a gépjárművek regisztrációs adója. Emellett több rendelkezés pontosításra kerül a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában, valamint emelkednek az adónem a díjtételei.” - foglalta össze Szük Balázs, a PwC menedzsere.

Változik a népegészségügyi termékadó-köteles termékek köre: jövőre adókötelesek lesznek az ízesített sörök, az alkoholos frissítők és a gyümölcsízek is; ugyanakkor a jogszabály mentesíti a legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült üdítőitalokat és egyes cukrozott készítményeket. A legtöbb termék vonatkozásában emelkedik az adómérték, ugyanakkor a cukrozott kakaópor után jövőre kevesebb adót kell fizetni.

„Összességében a fent részletezett 2012-es adóváltozásokról elmondható, hogy egyaránt feladatot jelent majd azok feldolgozása, alkalmazása és teherviselése mind a hazai vállalatok, mind pedig a lakosság számára. Várható hatásai azonban azt mutatják, hogy a bevételek növelésének célja támogatja az ország pénzügyi stabilitásának erősítését.” – összegezte Dr. Kelemen János.

Hasznos cikkek

18 %-os áfa kulcs alá tartoznak2009. júliusi változások ÁFA KULCSOK2010 évi áfa változások2010.08.23-tól illetékmentes a gazdaságátadás2011 05.31-ig Társasági adóbevallás2011 Adóelőleg nyilatkozat2011 Adóelőleg, Családi adókedv., Adójóváírás2011 Adományozás2011 AKTUÁLIS! Cafeteria kártyán!2011 Apeh folyószámlák (nem az összes)2011 Családi adókedvezmény2011 Családi kedv.-elvált szülők pórul járhatnak2011 Magánnyugdíjp. tagság - hová kell fizetni?2011 még kedvezőbb cafeteriás feltételek2011 MNYP - hogyan juthatunk a hozamhoz? 2011 Reálhozam kifiz.részletei magánny.pt. 2011 Vevő adószámát rá kell írni a számlára?2011-es Adóellenőr igazolvány2011-Kinek nem jár családi kedv.? 2011.02.15-ig Egyszerűsített bevallás 2012 Adóváltozások 20122012 Cafeteria változások2012 EVA 2012 Szakképzési hozzáj. és képzés fejl. tám.400%-al akarják emelni a játékadót!5 %-os áfa kulcs alá tartoznak:Adójóváírás...2010-től új szabályok és bírságAdótartozás részletfizetési lehetőségek 2011Adózás alá nem vont keresetÁfa (közösségen kivülről rendelt szoftver áfája)Áfa bevallás gyakoriságaÁfa külföldreÁFA mentesség eseteiÁfa szempontjából nem Eu. területÁfa szempontjából teljesítés hely AKTUÁLISAlkalmi munkavállaló bejelentése 2011Alkami munkaválló - fizetés nélküli szabadságAnyasági támogatásokApeh inkasszóAPEH Számlaszámok 2012APEH ÜSZIK (Pest Megye és Bp.)ÁtvezetésAz szja visszaigénylés szabályai BKV BÉRLET ELSZÁMOLÁSA 2011BT. KFT. tagja - járulékfizetése -Casual, informal, black tie...mit vegyek fel?Családi pótlék 2011Családias könyvelőirodaEgyéni vállakozás indításaEgyéni vállakozóknakEgyéni vállalkozóEgyéni vállalkozó akinek munkaviszonya is vanEgyéni vállalkozó szüneteltetéseEgyéni vállalkozó táppénzeEgyéni vállalkozók: jövedelemadó változások!Egyszerűsített adóbevallás az Apeh segítségévelEgyszerűsített foglalkoztatásÉrvényes pénztárgépek (NAV honlapról)esszéEVA : 2010.12.20-án lejár a bejel. határidő!!!EVA Egyszerűsített Vállalkozói AdóFizetési könnyítési kérelemForditott adózásFuvaros és a külföldi tankolásGaranciával és biztosítássalGazdasági társaságoknakHázi pénztár havi egyenlegének maximumaIdén kevesebb az "egyszerűsített bevalló"Ingatlanok áfaszabályaiInnovációs járulékIparűzési adó bevallásIskolakezdési támogatás, már 25%-os SZJA-valJárulékfizetés 2011-tőlJátékadóJóváírja a különadó-előleget az APEHKafetéria 2010 júniusKezdő cég, cégalapítási teendőkKezdő egyéni vállalkozóKft. alapítás és más fontos tudnivalókKörnyezetvédelmi termékdijMagánnyugdíjpénztárak - vége???-MagánszemélyekMagánszemélyek adóbevallásaMagánszemélyeknekMegszűnés (gazdasági társaság)Megszűnt az öröklési és ajándékozási illetékMelyik bevallás mire valóMérleg-Eredm.-Társasági adó bevallásMi hozható be az unióba vámmentesen 2011-ben Mikor kell és mikor nem bevallást benyújtaniMikor nem kell járulékot fizetni? Minimálbér alatt bekeményít a NAVMobil és non-stopMunkaszüneti napok - 2011Munkavállaló bejelentéseMunkaviszony megszüntetéseNyugdíj : miként örökölhető a befizetett összegOkmányiroda nyitvatartása 2010.05.02-tőlŐstermelő adózásának szabályai 2011Regionális AdófőigazgatóságokRehabilitációs hozzájárulási kötelezettségRendezett munkaügyi kapcsolatokRövidítésekRugalmas és kreatívStart kártyaSzámla (Mit kell tartalmaznia)Személyi jövdelemadó 2009Szerencsejáték negyedéves bevallásSZJA BEVALLÁS SZJA BEVALLÁS 2011SZJA BEVALLÁS 2011 ÉV VÉGÉN SZJA BEVALLÁS PÉNTEKI HATÁRIDŐ!!!SZJA bevallás: típushibák elkerüléseSZJA kedvezmények 2010Szolgáltatói és gyűjtőszámlák teljesítési dátumaTársasági Adó 2009-2010Társasági adókulcs 10%-19%Társasági adóváltozások 2011TeljeskörűTESZOR 08további partnereink:Válassza az Abszolutbalanszot Változhat a jövedéki adó 2012.01.01-től