BKV BÉRLET ELSZÁMOLÁSA 2011

2011. január 1-től 19,04%-os személyi jövedelemadó befizetése mellett, a vállalkozás ún. béren kívüli juttatásként megtérítheti a dolgozójának a helyi utazási bérlet árát. Más egyéb közterhet azonban nem kell fizetni. A bérletek ára helyileg eltérő, ezért az Szja törvényben összegszerűen nincs szabályozva a juttatás. Ezért minden munkáltatónak javaslom, hogy nyomtassa ki az internetről az árjegyzéket és az elévülési idő végéig tegye el azt.

A helyi bérlet megtérített árát annak a hónapnak a költségeként kell elszámolni, amely időszakra a bérlet vonatkozik. Ebből következik, hogy a következő hónap 12-ig kell a 08-as jelű bevalláson szerepeltetni a kifizető által fizetendő személyi jövedelemadót, és az összeget befizetni.

Megteheti ezt minden munkáltató a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói esetében, és megteheti a társas vállalkozás is, a bejelentetten személyes közreműködést végző tagja részére. Feltétel, hogy a bérlet áráról a vállalkozás nevére (mint vevő) kiállított számla készüljön, és kerüljön leadásra a vállalkozás részére, melynek alapján a juttatás kifizethető.

2011-től nem feltétel az, hogy a helyi utazásról szóló bérlet árának megtérítése a cafetéria rendszer keretében történjen.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.§-ában foglaltak szerint, a kifizető – ebben a tekintetben a munkáltató és a társas vállalkozás - az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe.

Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az adóhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket - ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával - a kifizető viseli. Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.

A nyilatkozat javasolt tartalma: a munkavállaló vagy tag azonosító adatai, a juttatás megnevezése, adóéve, valamint nyilatkozat arról, hogy a helyi (város megnevezése) bérletet ő használja, és mástól nem kap ilyen juttatást. (Ez utóbbi értelmetlen is lenne, mert miért használna valaki két bérletet.)

Ezt a kifizető által adható adóköteles juttatást nem szabad összekeverni a munkába járásról szóló kormányrendelet szerint adott juttatással!

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. számú törvény 25.§-ának (2) bekezdése értelmében, a nem önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltató a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti feltételeknek megfelelően,

 - legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben ad a munkavállalónak; (Ideértendő az az eset is, amikor a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg.)

 - költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is)

a) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy

b) hazautazásra a munkahely és a lakóhely között

közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély.

A 2010-es kormányrendelet már nem tesz különbséget a vasúton, vagy buszon történő munkába járás költségtérítése között abból a szempontból, hogy a bérlet, vagy a jegy árát milyen százalékban rendeli megtéríteni. A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés ugyanis a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében egyaránt azok árának legalább 86%-a.

A Megyei VOLÁN vállalatok 2007-től – egyesek már 2006-ban - hozzákezdtek az elektronikus utazási bérletek illetve igazolványok bevezetéséhez. A chip-kártyák alkalmazásának bővítésével egyidejűleg tervezik a hagyományos papíralapú bérletek forgalmazásának megszüntetését.

Az elektronikus bérlet fényképpel ellátott, a használójának személyi adatait tartalmazó, számítógép útján készített elektronikus utazási igazolvány. Az elektronikus bérlet a bankkártyákhoz hasonlóan a megvásárlástól számított 3 évig használható. Az érvényben lévő díjszabás alapján az elektronikus bérleteket havonta, vagy félhavonta kell érvényesíteni (feltölteni) az autóbusz-állomás által meghatározott helyen, általában a jegy-elővételi pénztárban, de területenként más helyeket is kijelölnek erre a célra. Az utasok részére általában lehetőség nyílik tetszés szerinti időtartamú, akár több hónapra érvényes utazási igazolvány érvényesítésére is.

Az elektronikus bérlet elkészítése úgy történik, hogy az utasról digitális web-kamerával fényképet készítenek, és ezt követően számítógépen elkészítik a bérletet, ami egy bankkártya nagyságú lap.

A használat során az elektronikus bérletet az autóbuszokra telepített jegyérvényesítő készülékek piktogrammal jelölt felülete elé kell helyezni. A jegyérvényesítő készüléken a bérlet érvényessége esetén az „érvényes” felirat látható. Érvénytelen használat esetén a készülék hangjelzést ad és kiírja az érvénytelenség okát.

A kártyát le lehet tiltani. Segítségével (belső tartalom) szabályozható az utazási viszonylat (útvonal).

A Budapesti Közlekedési Vállalat honlapján 2004. decemberi dátummal olvasható közlemény arról, hogy tervezik az elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetését.

2007-ben – mivel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 2006-tól változott a munkába járással kapcsolatos költségek elszámolása, és a szolgáltatók elkezdték bevezetni a chipkártyás rendszert, - az állami adóhatóság kiadott ezzel kapcsolatban egy tájékoztatót.

Eszerint abban az esetben, amikor a munkába járást biztosító hagyományos papír alapú bérletet, vagy jegyet a közlekedési szolgáltató egy chip-kártyás rendszerrel váltja fel, akkor az alábbi feltételek mellett lehet alkalmazni az Szja törvény 2006. január 1-jén hatályba lépett szabályait:

 - A közlekedési szolgáltatónak az adott munkavállalóval úgy kell megkötnie a szerződést, - hiszen a kártya a szolgáltató tulajdona, amit használatba adnak az utasnak, - hogy rögzítsék abban az összes olyan adatot (a munkavállaló neve, azonosító adatai, az útvonal, ahol a kártya használható), amely a költségtérítéshez szükséges.

 - Amennyiben a munkavállaló jogosult a munkába járással kapcsolatos költségeinek a megtérítésére, akkor a szerződés megőrzése mellett, a chip-kártya feltöltésekor a munkáltató nevére kiállított számla alapján a magánszemély részére a „bérlet” árának (a kártya feltöltési értékének) a megtérítése címén kifizetett összeget a jövedelemszámítás során nem kell figyelembe venni.

Annak ellenére, hogy ez a közlemény a munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásával foglalkozik, a béren kívüli juttatásként adott helyi utazási bérlet elektronikus formája esetén – már ahol van ilyen, - is felhasználható

Hasznos cikkek

18 %-os áfa kulcs alá tartoznak2009. júliusi változások ÁFA KULCSOK2010 évi áfa változások2010.08.23-tól illetékmentes a gazdaságátadás2011 05.31-ig Társasági adóbevallás2011 Adóelőleg nyilatkozat2011 Adóelőleg, Családi adókedv., Adójóváírás2011 Adományozás2011 AKTUÁLIS! Cafeteria kártyán!2011 Apeh folyószámlák (nem az összes)2011 Családi adókedvezmény2011 Családi kedv.-elvált szülők pórul járhatnak2011 Magánnyugdíjp. tagság - hová kell fizetni?2011 még kedvezőbb cafeteriás feltételek2011 MNYP - hogyan juthatunk a hozamhoz? 2011 Reálhozam kifiz.részletei magánny.pt. 2011 Vevő adószámát rá kell írni a számlára?2011-es Adóellenőr igazolvány2011-Kinek nem jár családi kedv.? 2011.02.15-ig Egyszerűsített bevallás 2012 Adóváltozások 20122012 Cafeteria változások2012 EVA 2012 Szakképzési hozzáj. és képzés fejl. tám.400%-al akarják emelni a játékadót!5 %-os áfa kulcs alá tartoznak:Adójóváírás...2010-től új szabályok és bírságAdótartozás részletfizetési lehetőségek 2011Adózás alá nem vont keresetÁfa (közösségen kivülről rendelt szoftver áfája)Áfa bevallás gyakoriságaÁfa külföldreÁFA mentesség eseteiÁfa szempontjából nem Eu. területÁfa szempontjából teljesítés hely AKTUÁLISAlkalmi munkavállaló bejelentése 2011Alkami munkaválló - fizetés nélküli szabadságAnyasági támogatásokApeh inkasszóAPEH Számlaszámok 2012APEH ÜSZIK (Pest Megye és Bp.)ÁtvezetésAz szja visszaigénylés szabályai BKV BÉRLET ELSZÁMOLÁSA 2011BT. KFT. tagja - járulékfizetése -Casual, informal, black tie...mit vegyek fel?Családi pótlék 2011Családias könyvelőirodaEgyéni vállakozás indításaEgyéni vállakozóknakEgyéni vállalkozóEgyéni vállalkozó akinek munkaviszonya is vanEgyéni vállalkozó szüneteltetéseEgyéni vállalkozó táppénzeEgyéni vállalkozók: jövedelemadó változások!Egyszerűsített adóbevallás az Apeh segítségévelEgyszerűsített foglalkoztatásÉrvényes pénztárgépek (NAV honlapról)esszéEVA : 2010.12.20-án lejár a bejel. határidő!!!EVA Egyszerűsített Vállalkozói AdóFizetési könnyítési kérelemForditott adózásFuvaros és a külföldi tankolásGaranciával és biztosítássalGazdasági társaságoknakHázi pénztár havi egyenlegének maximumaIdén kevesebb az "egyszerűsített bevalló"Ingatlanok áfaszabályaiInnovációs járulékIparűzési adó bevallásIskolakezdési támogatás, már 25%-os SZJA-valJárulékfizetés 2011-tőlJátékadóJóváírja a különadó-előleget az APEHKafetéria 2010 júniusKezdő cég, cégalapítási teendőkKezdő egyéni vállalkozóKft. alapítás és más fontos tudnivalókKörnyezetvédelmi termékdijMagánnyugdíjpénztárak - vége???-MagánszemélyekMagánszemélyek adóbevallásaMagánszemélyeknekMegszűnés (gazdasági társaság)Megszűnt az öröklési és ajándékozási illetékMelyik bevallás mire valóMérleg-Eredm.-Társasági adó bevallásMi hozható be az unióba vámmentesen 2011-ben Mikor kell és mikor nem bevallást benyújtaniMikor nem kell járulékot fizetni? Minimálbér alatt bekeményít a NAVMobil és non-stopMunkaszüneti napok - 2011Munkavállaló bejelentéseMunkaviszony megszüntetéseNyugdíj : miként örökölhető a befizetett összegOkmányiroda nyitvatartása 2010.05.02-tőlŐstermelő adózásának szabályai 2011Regionális AdófőigazgatóságokRehabilitációs hozzájárulási kötelezettségRendezett munkaügyi kapcsolatokRövidítésekRugalmas és kreatívStart kártyaSzámla (Mit kell tartalmaznia)Személyi jövdelemadó 2009Szerencsejáték negyedéves bevallásSZJA BEVALLÁS SZJA BEVALLÁS 2011SZJA BEVALLÁS 2011 ÉV VÉGÉN SZJA BEVALLÁS PÉNTEKI HATÁRIDŐ!!!SZJA bevallás: típushibák elkerüléseSZJA kedvezmények 2010Szolgáltatói és gyűjtőszámlák teljesítési dátumaTársasági Adó 2009-2010Társasági adókulcs 10%-19%Társasági adóváltozások 2011TeljeskörűTESZOR 08további partnereink:Válassza az Abszolutbalanszot Változhat a jövedéki adó 2012.01.01-től